(Αρχείο/Archives)

Το τέλος μιας εποχής από 2003 έως και το 2011
Το Αρχείο από το Νο 1 – Μάρτιος 2003 έως και το Νο 7 – Δεκέμβριος 2004, αφαιρέθηκαν, το περιοδικό εκείνη την περίοδο, χωρίς σταθερούς συνεργάτες, δεν είχε ακόμη βρει τον προσανατολισμό του. Από το Νο 8 Απρίλιος 2005, οι Στάχτες δημιουργούν σιγά-σιγά τον χαρακτήρα τους, και αυτό χάρη σε όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτό με τα γραπτά, το μεράκι και την αγάπη τους, νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη, τους ευχαριστώ.