Πως στέλνετε τα κείμενά σας

(Επιλέγουμε τη παρουσίαση νέων εκδόσεων, μ ό ν ο ν εφόσον λάβουμε email από τον εκδοτικό οίκο ή το/τη συγγραφέα)

 

Θέλετε να δημοσιεύσετε κείμενά σας στις Στάχτες; Στείλτε μας σε ένα μόνο word document όλα σας τα κείμενα στο staxtes@outlook.com   -φωτογραφίες δεν γίνονται δεκτές.

Ευτυχώς, δεν δημοσιεύονται όλα τα κείμενα που λαμβάνουμε. Ενδομύχως, όλοι μας γνωρίζουμε αν το κείμενό μας είναι άξιο για δημοσίευση.

Για τα απορριπτέα κείμενα [1]:  Πάντα είναι στενάχωρη μία απόρριψη και πάντα διστάζουμε να το ανακοινώσουμε· ορισμένες δε φορές, μας είναι αδύνατον. Από ορισμένα μέτρια ή κακά κείμενα και από διογκωμένα «βιογραφικά» αχνοφαίνεται και η μη-κατανόηση μιας αρνητικής εκ μέρους μας, απάντηση.

Για τα απορριπτέα κείμενα [2]: Ορισμένοι (όχι πολλοί), όπου στο παρελθόν απορρίψαμε κείμενό τους, μετά από καιρό μας ευχαρίστησαν. Μία απόρριψη δεν είναι πάντα αρνητική για εσάς· και είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμη στην παραγωγή Λόγου και λογοτεχνίας.

Ζητούμε την κατανόησή σας.