Νέες προσθήκες στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Από το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο:

  • Νέα εκδοτική σειρά από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: Παλαιά κείμενα, νέες αναγνώσεις
    Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης εγκαινίασαν μια νέα εκδοτική σειρά με τον τίτλο «Παλαιά κείμενα, νέες αναγνώσεις». Στόχος της σειράς αυτής είναι η έκδοση παλαιότερων αφηγηματικών κειμένων συνοδευμένων από σχετικές μελέτες που συστήνουν το έργο και τον δημιουργό του τόσο στο ειδικό όσο και στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Η «Κερένια κούκλα» του Χρηστομάνου αποτελεί την πρώτη έκδοση της σειράς, υπεύθυνη της οποίας είναι η Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Αγγέλα Καστρινάκη.