Χρήστος Τουμανίδης –«Κι εγώ δάκρυα δεν είχα να κλάψω, και πήγα»

Ο Χρήστος Τουμανίδης

Ο Χρήστος Τουμανίδης

fav-3

Μια μέρα ο πατέρας μου είπε
η εξομολόγηση ενός καπνιστή

Σήμερα κάπνισα μόλις έξι τσιγάρα,
Φίλησα αμέτρητες φορές το παρόν μου, μη φύγει.
Είδα το μέλλον μου σε καθρέφτες θαμπούς
τη μάνα μου να περνάει νύχτα το Βόσπορο
σέρνοντας πίσω της τα δέκα γερασμένα παιδιά της.

Διαβάστε περισσότερα-Continue reading