Λεωνίδας Καζάσης, Καταγγελία

Καταγγελία

Εκ των Μετεώρων τα βράχη! Δια λόγου παρέμβαση, εξακτίνωση στις φίλιες του σύμπαντος ενέργειες.

Των πεποιθήσεών μου δραττόμενος, ο ανταγωνιστής,
στην σύζυγό του Φωτεινή,
ότι μαζί του ερωτοτρόπησα ισχυρίσθη.
Νικήτρια πλάνη απεχθής,
της δολιότητος η ευτελής επιβολή.
Να εμπνέω προσδοκώ.
Όταν η συγκυρία καρπίζει,
καιροί ευοίωνοι σπεύδουν.

*

Αποπομπή

Απ’ τα δεσμά αποτίναξη
την μόνωση λαξεύει, το δέρμα ματώνοντας
ενώ ο νους, γλαφυρά, φενάκες αποφαίνεται.
Μνήμες καλούν προσδοκίες που βεβαιότητες έγιναν,
στην προσδοκία την πλάτη γυρνώντας.

*

Αναγνώριση αποχώρηση άφευκτη

Είχε μπλαβίσει ο ήλιος,
όταν στην πλατεία ανταμώναμε.
Η κίνησή σου ζωηρή, η ομιλία σου.
Από της παρουσίας σου τα χνάρια,
της αύρας σου την μυρωδιά,
η σμίλη του χρόνου την τεχνουργία της πάνω σου διαλαλούσε.
Κι όλο στην κίνηση έγνεφες, τους εξώστες θωρούσες,
αερικό τρελών στην καταχνιά εκφυγόντων.

Είχε μπλαβίσει ο ήλιος, εποπτεία γαλάζια διαφέντευε!
Με βλέμμα έφηβης που βουβά εκλιπαρεί,
και πύρα μεστωμένης που στενάζει,
τον ουρανό κοίταξες!
Αποχώρησα, της ήττας τη υπεροχή κατάματα ατενίζοντας.

*

©Λεωνίδας Καζάσης

φωτο: Στράτος Φουντούλης