Αρχείο Δεκ.2016: Αθηνά Μελή, Δεκατρία μικρά ποιήματα

meli3.12.16

fav-3

I

Χάσκουν οι ουρανοί
και είναι οι λεωφόροι
πρόδρομοι της φυγής μας

ΙI

Στους πυλώνες των δρόμων
Διαβάστε περισσότερα-Continue reading