Οδυσσέας Νασιόπουλος, Ἀλλότρια πατρίδα

Μία στο ἀπείθαρχο, μιὰ στὸ πειθαρχειμένο
λαὸς περισπούδαστος, πανέραστος,
ὑπέρμαχος ἐλευθερία
πῶς πισωπάτησε κι ὑποτάχτηκε
στῆς αὐτοτιμωρίας ἀβάσταχτο κακό,
ἔπεσε κι πνίγηκε, νερό τῆς ὑποκρισίας
ὑπέρ τῶν δεόντων, τῶν παραδαρμένων ὑποσχέσεις,
προδομένες διαθέσεις,

Μιά στὸ καρφί, μιὰ στὸ πέταλο,
ἀνάποδα διαβάσαμε τὰ γράμματα,
ἀνάποδα πήραμε τὰ λόγια μας,
πατρίδα διχασμένη στὸ μυαλό
δηληριασμένη ἀλλότρια ὀνομάτα
καὶ παραμορφωμένα σύμβολα
αἰώνιος βασανισμός στα ἀταίριαστα,
στῶν –ισμῶν μας, τὴν σκλαβιά,

γιὰ φαντάσου, νὰ σὲ διαποτίζει ὁλόκληρο
ὡς τὸ μεδούλι, ὡς τὸ κόκκαλο,
τὴν καρδιά ἀλύπητη πολιορκία,
γιὰ φαντάσου κατ’ εὐφημισμόν Ἕλληνε
ὡς τὰ μέσα τῶν, ὁ ἀχταρμάς τῶν
ἀλλοδαπῶν ἱδεῶν στυγνό ἐναγκαλισμό,

ποῖος τόλμησε νὰ πεῖ, ἄδολος και ἀνήξερος
στὰ τῶν καθ’ ἡμᾶς τῆς ὑπερφύσιν ψυχή,
ὅτι ὁ πόλεμος μας, μ’ ὅλους
και ὅλα τα ἐνάντια μαύρου σκοταδιοῦ
δεν ἐτελείωσε ποτέ,
ὅτι ἡ ἐπανάσταση τῶν, δεν ἐφτάσε
εἰς τον ἀρχικὸν σκοπόν της,
πλήρη νίκη και ἐλευθερία ἡμῶν.

*
©Οδυσσέας Νασίοπουλος

φωτο: Στράτος Φουντούλης

*

Βιογραφικό. Ὁ Ὁδυσσέας Νασίοπουλος γεννήθηκε το 1982, σ’ ἕνα ὁρεινό χωριό τῆς ἐπαρχίας Καλαμπάκας-Τρικάλων, ὀνόματι Κακοπλεύρι. Μαθήτευσε στὴν Καλαμπάκα, οἱ σπουδές του στο Τ.Ε.Ι. Κοζάνης Ἡλεκτρολογία, ἔμελλαν νὰ μείνουν ἀνολοκλήρωτες, λόγῳ δυσμενών οικονομικῶν συγκυριῶν, και κατά κύριο λόγο στροφῆς του προς τὸ γράψιμο, και δη πρώτιστος τὴν ποίηση, διήγημα. Ἡ ἀδιάλειπτη καὶ συνεχής μελέτη τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τὸ διάβασμα και ὄχι μόνο, τὸν βοήθησαν, ὡς προς τὴν βελτίωση τοῦ τρόπου γραφῆς. Ἕχει συμμετάσχει σὲ πλῆθος λογοτεχνικῶν διαγωνισμῶν διεθνούς καὶ πανελλήνιας ἐμβέλειας ἀποσπώντας πολλά βραβεία, ἐπαίνους, τιμητικές διακρίσεις, ὅπως ἐπίσης καὶ συμμετοχές σὲ ποιητικές ἀνθολογίες καὶ Καλλιτεχνικά ἡμερολόγια. Ἔχει ἐκδοση δύο συλλογές την «Ματαιοπονία», ὡς ἀποτέλεσμα, Α’ Βραβείου Πανθεσσαλικοῦ λογοτεχνικοῦ διαγωνισμοῦ τῶν Ἑκδόσεων Ἧρα Ἕκδοτική το 2012, Βόλος. Και την «Πάλη για ἤλιο», Πρότυπες Ἑκδόσεις Πηγή, Θεσσαλονίκη 2016. Ζεῖ καὶ δημιουργεῖ στὰ Τρίκαλα, ἐνῶ παράλληλα βοηθάει στην οἰκογενειακή ἐπιχείρηση.