Γεώργιος Βιζυηνός, O Nέος Tρουβαδόρος εν Αθήναις

ΑΡΧΕΙΟ/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

vizyinos31.1.16

fav-3

Μα του Παρνασσούτας κίσσας,
και το δέρμα του Μαρσύου,
κι εγώ πρέπω μεταξύ σας,
ποιηταί από γραφείου!
Δόξαν επαιτών και κλέος,
σύρ’ εκ τετριμμένης πήρας
τρουβαδόρος κι εγώ νέος,
λείψανον θραυσθείσης λύρας,
και σας ψάλλω καθαρά,
τραλλαλά τραλλαλλαρά,
——-«άρες μάρες
——- κουκουνάρες».

Διαβάστε περισσότερα-Continue reading