Κυριακή Βυρίνη, σκίρποι και γιούνκους

(μικρές φόρμες)

I

αλλάζεις μάτια
κάτω απ’ άλλο θεό·
θαύμα ανοικτό

II

λευκό χταπόδι
ο ήλιος κατατρώγει
το όρος εμπρός

III

Στερητικά – α –
Πράξεων κυκλωτικών
Εγκολπώσεις

IV

φιλία:

διαβεβαίωση
δίχως χρέωση τέλους
έργω πίστεως

V

ζήτω:

το κοριτσάκι
ζητωκραύγαζε δόξα
στα κορόμηλα

η απύθμενος
δόξα ζητωκραύγαζε
ξεδοντιασμένη

τα κορόμηλα
έφυον ζητωκραυγάς
μνημικού άγχους

νεκροί οδόντες
προσοχή στο κενό
ζήτω τα λίγα

VI

κότσυφας

σκληρό υλικό
και διάφανο, φωνής
πρώτης στην ημέρα

μαυροκίτρινο
βέλος πρωινής ωδής
στην κυπάρισσο

βέλος ωδικό
(το) μαυροκίτρινο πτηνό
πάνω στο κλαδί

VI

Λευκό σκοτάδι
Γέλιο θλιμμένης μπόρας
Κατεστομώθεις.

VII

Κυριακή ζωή κατάβυθος
ονομαζομένη λευκή κατά πάντων
Όναρ υποποτάμιο καθάπερ γνησίου
τινός βρόγχου σκίρπων ή γιούνκους
Κατάψηλος γενεά κόκκινων
και γενεά καβδιανή
Κατάμεσον φθινοπωρινού μηνός κάλλος
επλανεύθη κτήτωρ κεχηνώτων ανθέων κήπου

*
©Κυριακή Βυρίνη

φωτο: Στράτος Φουντούλης