Κωνσταντίνος Κ. Χατούπης, Ἀπόψε γλέντησε

Ἀπόψε γλέντησε
καὶ μὴν σὲ τρομάζουνε
ἡ ἀγρύπνια καὶ ἡ μέθη,
τὰ θέλγητρα τῆς νύχτας
κι οἱ ἀπολαύσεις της,
ἡ κούραση τοῦ σώματος
ὅταν θὰ πλησιάζῃ ἡ μέρα.
Ἀπόψε γλέντησε
καὶ μὴν λυπᾶσαι γιὰ τὸν ὕπνο
ποὺ ἄλλοτε σοῦ βάραινε γλυκὰ
τὰ βλέφαρα καὶ τώρα θὰ τὸν χάσῃς·
αὔριο θὰ ἔχῃς πολὺ καιρὸ γιὰ ὕπνο.

Αὔριο θὰ κοιμηθῇς μιὰ καὶ καλή!

*

©Κωνσταντίνος Κ. Χατούπης

φωτο: Στράτος Φουντούλης