Νίκος Ι. Τζώρτζης, Να πιστεύεις πως είσαι το δώρο

I

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ

Τα γραπτά μου
μεταφράζουν τις σκέψεις μου·

συνεπώς, δεν θα διαβάσετε ποτέ

τα ποιήματά μου
– μονάχα τις μεταφράσεις τους.

Μη με ρωτήσετε αν είναι πιστές.

*

II

Να πιστεύεις πως
είσαι το δώρο
και εν τέλει
να είσαι μόνο
το περιτύλιγμά του.

*

©Νίκος Ι. Τζώρτζης

φωτο: Στράτος Φουντούλης