Λεωνίδας Καζάσης, Έρως μόνος μελώνει

Η αίσθηση την σκέψη ερεθίζει,
και η σκέψη ανταποδίδει,
με την φαντασίωση τής στέρησης που αιμορραγεί.
Ο πολιτισμός που τα πάντα διχάζει,
που τα ενώνει μόνο στην αλληλοσφαγή,
την διαλεκτική τής φύσης αντιμάχεται˙
μιάς φύσης που ένοχα σάς επιτρέπει.

*

Ουράνια, Ουράλια, Άλς,
γνωρίζουν μα δεν τους πέφτει λόγος.
Έρως μόνος μελώνει χάσμα θανάτου.
Νοησιάρχες έρωτα εκδιώκουν.
Κύνες, νήπια, λεοντιδείς,
ανασασμοί, πατημασιές βαθειά χαράζουν,
σύμπαν περήφανο νογά,
ζώα ζωή θεώνται,
τα μόνα ζωντανά.

*

©Λεωνίδας Καζάσης

φωτο: Στράτος Φουντούλης